Pracovní skupiny

Dne 10.2.2010 bylo na jednání předsednictva schváleno založení čtyř pracovních skupin (Terminologie pro veřejné osvětlení, LED svítidla, Tisková a Spolupráce s městy, obcemi a státní správou). Cíle a náplň pracovních skupin představí jednotliví vedoucí zodpovědní za přípravu na jarním setkání v dubnu 2010 v Jihlavě.

Činnost pracovních skupin byla hodnocena na jednání předsednictva v Jablonci dne 3.11.2010. Předsedové pracovních skupin „LED svítidla“ a „Terminologie pro veřejné osvětlení“ seznámili předsednictvo s dosavadními výsledky i s členy pracovních skupin.

Do pracovních skupin „Tisková“ a „Spolupráce s městy, obcemi a státní správou“ se kromě členů předsednictva nepřihlásili žádní další členové. Činnost pracovních skupin tak zajišťovali pouze členové předsednictva. Jelikož se nenaplnil záměr pracovních skupin v zapojení dalších členů SRVO, rozhodno předsednictvo o pozastavení jejich činnosti.

Na předsednictvu dne 25.4.2013 se diskutovalo o činnosti a naplnění záměru pracovní skupiny „Terminologie pro veřejné osvětlení“. Činnost této skupiny nenaplnil záměr a tak na návrh předsedy pracovní skupiny předsednictvo odsouhlasilo její zrušení.

Na předsednictvu dne 6.11.2013 bylo schváleno založení pracovní skupiny „Osvětlení, bezpečnost, kriminalita“.