Partnerské organizace

Sdružení komunálních služeb

Sdružení komunálních služeb
Sdružení právnických osob zabývajících se technickou údržbou měst a obcí.
Adresa: Dělnická 164, 434 01 Most-Velebudice

e-mailweb

Spolek veřejně prospěšných služeb

Spolek veřejně prospěšných služeb je nezávislá organizace s působností na území celé České republiky sdružující organizace a odborníky oborů veřejně prospěšných služeb.
Adresa: Karlov 1398/54, Velké Meziříčí

e-mailweb

Světlo

Časopis SVĚTLO, je nezbytný průvodce pro všechny profesionály i nadšence do osvětlování a světelné techniky.
Kontakt: KONSTRUKCE Media, s.r.o. , Starobělská 5/1133, 700 30 Ostrava - Zábřeh Tel.: +420 597 317 578,

e-mailweb

Elektrika.cz

Společnost Elektrika.cz má vizi největšího multimediálního zdroje informací v oblasti silnoproudé elektrotechniky. Chceme spojit více informačních kanálů pro sdělení stejné informace ku prospěchu elektrotechnické veřejnosti. tel. 910 100 100.
e-mailweb


Měsíčník Moderní obec

Měsíčník Moderní obec poskytuje užitečné informace pro moderní veřejnou správu. Zabývá se otázkami řízení, správy, ekonomiky měst a obcí, komunálních a technických služeb, životního prostředíprostøedí, mezinárodní spolupráce a rozvoje infrastruktury i regionù. Publikuje také témata z oblasti legislativy, aplikované informatiky, odpadového hospodářství, veřejného pořádku, bytové výstavby, rekonstrukcí měst, regenerace panelových domù, péče o památky, podpory podnikání i rozvoje místní kultury a cestovního ruchu. Časopis vychází od roku 1994. Největší zájem o časopis mají čtenáři zastávající pozici hejtmana, primátora , starosty. Své příznivce však má i mezi pracovníky obecních a městských úřadù a členy krajských, městských a obecních zastupitelstev.
e-mailweb

pro města a obce

pro města a obce Časopis, který přináší užitečné informace nejen pro starosty, hejtmany a volené zastupitele, ale také pro zaměstnance obecních, městských a krajských úřadů.
e-mailweb

Obec & finance

Obec & finance Časopis vychází 5 x ročně a vedle ekonomických otázek, financování a témat spojených s informatikou ve veřejné správě se zabývá problematikou územní samosprávy včetně životního prostředí, investiční výstavby, školství, sociálních věcí, kultury, problematikou rozvoje venkova, regionální politiky a související legislativou. Vydavatelem je společnost Triada, dodavatel informačních systémů pro obce a města, pořadatel významných konferencí - Dny malých obcí a ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě)
e-mailweb

Elbez s.r.o.

Elbez s.r.o. Digitální diagnostické měřící přístroje: Osciloskopy, stejnostměrné napájecí zdroje, generátory signálu, LCR metry, klešťové měřící přístroje, ruční multimetry, testovací sondy, vlhkoměry, datalogery, kabely, příslušenství, teploměry, ph metry, anemometry, hlukoměry, tachometry, gausmetry, měření intenzity světla, kalibrace. Kontakt: Elbez s.r.o., 594 01 Velké Meziříčí, Karlov 1175; souřadnice WGS-84: 49°20.757' s.š, 16°02.033' v.d.; tel. 566 522 372, 566 520 372
e-mailweb