Kontakty

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení, z.s.

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

IČO: 18626653

Datová schránka ID schránky: 2wubenr

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č.ú.: 268469467/0300

 

Předsednictvo SRVO

Předseda:

Josef Smolík

+420 727 920 995

Místopředseda:

Ing. Pavel Rouček, LL.M

+420 606 476 176

Hospodářka:

Členové:

Martin Haupt - tajemník SRVO

+420 733 780 019

David Chod, MBA

+420 778 475 814

Jaroslav Špaček

+420 603 802 925

Antonín Leskota

+420 606 427 507

Bc. Petra Zatloukalová

+420 724 149 083

 

Kontrolní komise

Předseda:

Ing. Jiří Skála

+420 607 005 118

Členové:

Ing. Jiří Švestka

+420 602 225 124

Ing. Zdeněk Ryšánek

+420 725 480 780

 

Redakční rada Zpravodaje

Šéfredaktor:

Členové: