LED svítidla

LED svítidla mají předpoklady stát se svítidly budoucnosti. O tom dnes pochybuje již málokdo. Pro masivní uvedení těchto svítidel na trh jako náhrady dnes nejrozšířenějších svítidel pro vysokotlaké sodíkové výbojky potřebujeme však ještě nějaký čas. Rozhodně je nutné tomuto fenoménu věnovat zvýšenou pozornost, abychom byli připraveni na okamžik, kdy LED svítidla ovládnou trh.

V souladu s cíli SRVO byla dne 10. 2. 2010 založena předsednictvem SRVO pracovní skupina LED svítidla.

 

Náplň pracovní skupiny:
a) Pravidelně sledovat vývoj parametrů LED předních světových výrobců. Zaměřit se zejména na měrný světelný výkon, teplotu chromatičnosti a délku života, pokles světelného toku v průběhu života a závislosti na teplotě

b) Zpracovat metodiku pro posuzování kvality LED svítidel

c) Porovnávání LED a „klasických“ svítidel při splnění požadavků platných předpisů z hlediska ekonomiky (návratnost vynaložených investičních prostředků) a vlivu na životní prostředí

d) Poskytování odborných konzultací a nezávislých hodnocení navrhovaných řešení pro zástupce obcí a měst

e) Zveřejňování informací o vhodných a nevhodných instalacích

Předseda

Ing. Jan Novotný

+420 734 150 868

Členové

Ing. Jiří Skála

+420 602 662 330

Ing. Petr Žák

+420 723 441 340

Ing. Radek Jonáš

+420 724 778 848

Kamila Procházková

+420 602 225 124

Pavel Donev

+420 602 682 825

Ing. Petr Holec

+420 725 520 809

dipl.tech. Jaroslav Kott

+420 602 184 593

Externí spolupracovníci

Ing. Ladislav Kodytek

+420 723 441 340