Osvětlení, bezpečnost, kriminalita

Úsilí hledat úspory ve veřejném osvětlení je z důvodu podfinancování této služby pochopitelné, v zájmu finančních úspor však nesmí být ohrožena funkce veřejného osvětlení, především zajištění bezpečnosti dopravy a chodců.

Veřejné osvětlení je důležitou veřejnou službou, která často získává relativně málo pozornosti a zapadá v nabité agendě samospráv našich měst a obcí. Nicméně investice do ní nejsou nízké, a pokud se provádějí správně, jsou dlouhodobé (i na 30 let).

Majetek, který se v ČR váže k veřejnému osvětlení je přes 70 mld.Kč. Pokud je průměrná životnost jednotlivých částí infrastruktury cca. 40 let, měly by města a obce ročně investovat 1,7 mld Kč, aby se infrastruktura zachovala alespoň v současném stavu. Analýzou provedenou členy SRVO bylo zjištěno, že je to pouhých cca. 600 milionů ročně. Toto podfinancování je již opravdu dlouhodobé a začne se brzy projevovat na kvalitě dožívající infrastruktury, jako jsou rozváděče, sloupy či kabeláž. To může mít i vysoká bezpečnostní rizika.

V souladu s cíli SRVO byla dne 6. 11. 2013 založena předsednictvem SRVO pracovní skupina.

 

Náplň pracovní skupiny:
a)     Prosazovat zachování rovnováhy mezi intenzitou veřejného osvětlení, bezpečností dopravy a pocitem bezpečí chodců
b)     Aktivně přispívat k naplňování cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu
c)     Jednání o dodržování závazných norem pro osvětlování průjezdních úseků silnic
d)     Podpora dotací nejen v oblasti úspor el.energie ale také pro dobudování a obnovu infrastruktury pro kvalitní osvětlení průjezdních úseků silnic

Činnost pracovní skupiny:
Informace o činnosti pracovní skupiny jsou průběžně zveřejňovány v sekci novinky.

ANALÝZOVÁ TRILOGIE

(Analýzy vlivu kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost)

Předseda

Ing. Jiří Skála

+420 607 005 118

Členové

Ing.Hynek Bartík

+420 724 549 988

Prof. Ing. Jiří Habel DrSc.

+420 224 353 908

Ing. Petr Žák Ph. D.

+420 723 441 340

prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.

+420 597 325 181

Ing. Tomáš Novák Ph.D.

+420 602 724 207

Ing. Jan Novotný

+420 725 076 143

Externí spolupracovníci

Mgr. Pavel Eybert

+420 381 297 025

Pavel Braha

+420 724 828 380

kpt. JUDr. Sabina Burdová

+420 974 834 360

JUDr. Tomáš Koníček

+420 974 833 217

Ing. Martin Farář

+420 267 122 140

Ing. Josef Mikulík CSc.

+420 602 728 331

Ing. Karel Havlíček

+420 606 642 801

Ing. Vladimír Sochor

+420 224 852 941

Ing. Marcela Pavlová

+420 224 862 267

Ing. Bc. Barbora Tomčalová

+420 234 709 713

Ing. Jana Chládková

+420 234 709 722

Ing. Čestmír Kopřiva

+420 602 766 814

Bohumil Rataj

+420 608 241 028

Ing. Jaroslav Mynář

+420 724 281 452

Roman Budský

+420 776 195 576

Ing. Antonín Seidl

+420 603 533 553

Doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D.

+420 777 755 704

Václav Pošmurný

+420 583 215 610

Ing. Vlastimil Rábek Ph. D.

+420 608 863 534

doc. Ing. Šachl Jindřich CSc.

+420 723 922 236

Ing. Luboš Nouzovský

+420 737 400 206

Jiří Tesař

+420 602 283 768

Jan Cibulka

+420 776 307 158

Ing. Martin Škopek, Ph.D.

+420 774 400 922