Informace z jednání PS

Porovnání výbojových a LED svítidel 2012

V roce 2012 pokračovala pracovní skupina „LED svítidla” v porovnávání svítidel pro světelné diody (LED) se svítidly pro vysokotlaké sodíkové výbojky. Aktualizované výsledky porovnání jsou k dispozici níže ke stažení.

Porovnání výbojových a LED svítidel

Jedním z úkolů pracovní skupiny „LED svítidla” je sledování a neustálé porovnávání svítidel pro světelné diody (LED) se svítidly pro vysokotlaké sodíkové výbojky. Toto porovnání je provedeno pro nejběžnější případy komunikací, daných geometrickými parametry, a pro několik tříd osvětlení ve smyslu ČSN EN 13201-1. Výsledky jsou pro přehlednost zpracovnány graficky. Z nich je na první pohled patrný značný rozptyl výsledků pro LED svítidla. Příčinou jsou značné rozdíly v kvalitě svítidel LED, která jsou na trhu.

 
Informace z jednání PS
 

Informace z jednání pracovní skupiny