Zpravodaj SRVO - historie

První vydané číslo s tímto názvem číslo 1 z roku 1992 byl jeden list.

Od druhého čísla, které představovalo několik stránek psaných psacím strojem, na kterých se objevil onen známý motiv s broučkem na kandelábru. Pak jsme vzhled vylepšili růžovofialovavým přebalem s nákresem osvětlené ulice, přešel do formy s modro žlutými motivy snad stylizované osvětlené ulice. Poslední číslo je opět o stupeň výše – blíží se obálce časopisu.

Ale neměnil se pouze vnější vzhled. Příspěvky, přednesené na setkáních byly zpočátku pouze stručnými anotacemi. Od čísla 3/1997 se příspěvky, přednesené na setkáních, přepisují ze zvukových záznamů. Postupně se objevují již příspěvky se všemi náležitostmi – grafy, obrázky, tabulkami.

Reklama ve zpravodaji
Byla změněna obálka Zpravodaje na vyšší úroveň. Náklady chceme hradit z prostředků získaných za reklamu. Na vnitřních stranách obálky a na zadní straně uvolníme prostor pro reklamu (členů i nečlenů). Pokud tedy máte o reklamu, či lépe – o sponzorství, zájem, obraťte se na tajemnik@srvo.cz

 

Pro autory
Společně se zajištěním podzimního setkání 2009 v Brně a souvisejících přednášek včetně tvorby Zpravodaje přijalo předsednictvo na svém zasedání námět na zlepšení tvorby textových verzí vašich přednášek. Byla vytvořena šablona, která vám usnadní a pomůže zefektivnit grafickou úpravu vašich přednášek. V závěru pak velice usnadní práci při kompletaci Zpravodaje. Obracíme se na autory se žádostí o zpracování příspevku pomocí šablony.

Vydání zpravodaje

Novější verze a další informace z Technických seminářů naleznete v seznamu Technické semináře

53. Technický seminář, Kladno Sborník přednášek

Zpravodaj 2016

Mimořádné vydání Zpravodaje k výročí 50. Technického semináře a 25 letům SRVOMěření jasů noční oblohy v Libereckém kraji 2010

Měřící stanoviště (Tesař)

Vypínání veřejného osvětlení v Libereckém kraji (Skála)

Světelné znečištění? (Maixner - opět aktualizováno)

Pohled dopravního psychologa (PhDr. Rehnova)

Pohled lékaře (Málek, Manoušková)

Pohled astronoma (Zahajský)

Světlo produkované okny budov a jeho šíření v atmosféře v noci (Darula, Kocifaj)

Zkrácená zpráva o měření jasů noční oblohy (Sokanský, Novák, Závada, Diviš)


For Elektro 2010

Porovnání osvětlovacích soustav s novými světelnými zdroji (Bartík)

Revitalizace veřejného osvětlení – možnosti financování (Hasoň)

Nedestruktivní defektoskopie (Kulhanek)

Právní a finanční otázky související se zřízením a provozem VO (Skála)

Ekonomie provozu veřejného osvětlení (Tesař)


Ročník 2010 - Sjednocení datových a mapových modulů pasportu VO (Tesař)

Ročník 2010 - Reakční doba řidiče (Jiří Plch, Doc., Ing., CSc.)

Ročník 2010 - Energetické a ekologické aspekty veřejného osvětlení (Žák)

Ročník 2010 - Porovnání vysokotlakých sodíkových výbojek a svítících diod (LED) (Skála)

Ročník 2010 - Nové řešení ochrany stožárů VO proti korozivním vlivům okolí (Müller)

Ročník 2010 - Porovnání osvětlovacích soustav s novými světelnými zdroji (Bartík)

Ročník 2010 - Novinky v LED - březen 2010 (Černoch)

Ročník 2010 - Pasport veřejného osvětlení, zaměřování pomocí GPS GARMIN (Holub)

Ročník 2010 - Nepřerušené napájení elektrickou energií (Kuchta)

Ročník 2010 - Nedestruktivní defektoskopie (Petr Kulhánek)

Ročník 2010 - O rozteči svítidel (Maixner)

Ročník 2010 - Vyhodnocení dopravních nehod v dané lokalitě (Skála, Žežula)

Setkání se zástupci SOV

Veřejné osvětlení a jeho současný stav v ČR (Tesař)

LED ve veřejném osvětlení (Maixner, Skála)

Výlet do historie (Maixner)

Úspory ve veřejném osvětlení aneb pojďme regulovat, ale s rozumem! (Maixner, Skála)

Proč by měla obec vlastnit pasport veřejného osvětlení (Tesař)


Ročník 2009 - Příprava technických prostředků pro osvětlování přechodů (Klásek, Maixner, Malý, Skála, Tesař, Tesařík, Žežula)

Ročník 2009 - Posouzení přechodových svítidel (Holec, Maixner, Skála, Smetana, Tesař)

Ročník 2009 - Vyhodnocování jasů pomocí digitální fotografie (Baxant)

Ročník 2009 - Certifikace LED svítidel dle nového nařízení EU platného od 1.1.2010 (Jandura)

Ročník 2009 - Jednotná dopravní vektorová mapa - statistické vyhodnocení (Žežula)

Ročník 2009 - LED svítidla - mýty a skutečnosti (Maixner, Skála)

Ročník 2009 - Zpráva o měření jasů noční oblohy v Libereckém kraji (Novák, Sokanský, Závada)