Staňte se i vy našimi členy

Činnost naší společnosti je důkladně popsán v interních dokumentech, s kterými se můžete seznámit v sekci Základní dokumenty.

Každoročně se konají svě setkání členů již tradičně nazvaná Jarní / Podzimní setkání přátel veřejného osvětlení. Tradiční program přednášek je doprovázen výstavou výrobků pro veřejné osvětlení a společenským večerem, kde se živě diskutuje a navazují obchodní či přátelské vztahy. Všichni členové mají právo se tohoto setkání zúčastnit. V případě právnických osob se v rámci jednoho členství mohou zúčastnit dokonce až tři osoby. V případě zájmu zašlete na náš e-mail vyplněnou přihlášku (fyzické osoby, organizace, samospráva).

Samozřejmě se můžete mezi nás přijít podívat i jako nečlen a to po zaplacení vstupného.

Naši členové

Členy našeho sdružení jsou právnické i fyzické osoby, dokonce i obce, jejichž cílem získávání aktuálních informací z oblasti veřejného osvětlení. Členové aktivně pomáhají šíření nových myšlenek v oblasti správy, provozu a obnovy veřejného a slavnostního osvětlení.

Typ přihlášky


Název společnosti