Vliv kvality bezpečnosti v Událostech na ČT1

Téma vlivu kvality osvětlení na dopravní nehodovost oslovilo i reportéry ČT1. Předseda SRVO a předseda pracovní skupiny „Osvětlení, bezpečnost, kriminalita“ Ing. Jiří Skála byl osloven redaktorem ČT1, aby zprostředkoval názor na současný stav kvality osvětlení v ČR. Pro reportáž byla zvolena silnice I. třídy č. 6 – tedy výpadovka z Prahy na Karlovy Vary, na které je intenzita dopravy okolo 8 tisíc vozidel za 24 hodin. Potemnělost českých obcí překvapila i samotné reportéry. Příčina nekvalitního investování veřejných prostředků a nedodržování závazných norem je neznalost legislativy na jedné straně a nedokonalost přejímky provedeného díla na straně druhé. Nepochopitelné je i vyjádření Pavla Drahovzala, mluvčího Svazu měst a obcí ČR, který mluví o závazných normách jako o idealistické představě projektantů. Osvěta v této oblasti je více než nutná. Nelze přihlížet skutečnosti, jak obce šetří ale lidé umírají!

 

Samotná reportáž byla uvedena v Událostech ČT1 dne 25.12.2015 a začíná od 26. minuty a 16 sekundy.