Školení pro projektanty ČKAIT

Spolupráce mezi ČKAIT a ředitelstvím služby dopravní policie přinesla i v roce 2015 možnost zúčastnit se aktivně školení projektantů ČKAIT. Školení zaštítily kromě ředitelství služby dopravní policie i Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení a Česká společnost pro osvětlování. Seminář se jako v loňském roce uskutečnil na půdě centrály ČKAIT.

Zatímco zástupci ředitelství služby dopravní policie se věnovali vývoji dopravní nehodovosti v roce 2015, jejich příčinám ale i zcela zbytečným následkům, Ing. Jiří Skála, předseda SRVO, se zaměřil na téma vlivu kvality osvětlení na dopravní nehodovost i zásady při projektování kvalitního osvětlení, které zajistí bezpečný dopravní prostor.

Na základě velké odezvy z řad projektantů na odborný obsah i profesionální úroveň semináře, projednal pořadatel možnost opakování takovéhoto semináře i v Brně a Ostravě.