Setkání se stavebními úřady Královéhradeckého kraje

Dne 17. 12. 2015 pořádal Královéhradecký kraj jednodenní Odborný seminář pracovníků stavebních úřadů. Základním tématem byl přenesený výkon statní správy na úseku územního řízení a stavebního řádu. Do připravovaného programu byl pozván i Ing. Jiří Skála, předseda Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení, aby přítomné seznámil s problematikou osvětlování průjezdných úseků silnic, pro které jsou normy závazné. Po počátečním úvodu, věnovaném současnému stavu kdy jediným zájmem jsou úspory bez ohledu na kvalitu staveb, se předseda SRVO věnoval legislativnímu výkladu, který činí normy pro osvětlování průjezdných úseků silnic, závaznými. Na závěr vystoupení byl prostor pro diskusi, která se věnovala nejen roli stavebních úřadů při umísťování staveb a uváděním staveb do provozu ale i pouhé výměně svítidel, která nejvíce poškozuje kvalitu osvětlení – tato výměna se provádí ze strany obcí bez ohlášení stavebnímu úřadu či žádosti o stavební povolení a tak je kontrola ze strany stavebních úřadů velmi ztížena. Nicméně možnosti jsou. Prověření ze strany stavebních úřadů záleží jen a jen na každém.