Rekonstrukce VO – byla vyhlášena výzva k podání žádostí o dotaci

Vážení přátelé,

dne 27. dubna 2022 byla zveřejněna výzva č. NPO 1/2022 k podávání žádostí o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení v obcích.

Příjem žádostí o dotaci bude zahájen 5. 5. 2022 prostřednictvím systému AIS MPO.

Výzva s alokací 2,5 mld. Kč v průběhu následujících čtyř let je součástí Národního plánu obnovy.

Plné znění této výzvy naleznete na stránkách MPO EFEKT.

Výzva je průběžná a dotace jsou vypláceny předem.

Cílem této dotace je podpořit města a obce v energetických úsporách prostřednictvím zkvalitnění veřejného osvětlení a zároveň podpořit přípravu dobíjecích stanic pro zvýšení elektromobility.

Mezi způsobilé výdaje patří mj. rozšíření soustavy VO o řídící systémy a výměna konstrukčních prvků.

Oprávněnými žadateli jsou obce s výjimkou obcí v národních parcích a společnosti 100% vlastněné obcí.

Výše dotace představuje 30,- Kč za každou ušetřenou kWh elektrické energie ročně až do výše 10 mil. Kč pro větší města a do 4 mil. Kč pro menší města a obce s počtem do 10 000 obyvatel.

Rádi bychom vaším prostřednictvím rozšířili tuto informaci mezi Vaše členy, případně představitele dalších zájmových spolků a spolu s vámi tak přispěli k efektivnějšímu využívání elektrické energie.

Věříme, že s vaší pomocí se představitelé měst a obcí dokáží zodpovědně rozhodnout k obnově VO a úspěšně projít dotačním procesem.

V případě zájmu využijte kontakty uvedené ve výzvě.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

Odbor energetické účinnosti a úspor

Ing. Karel Benedikt
Odbor energetické účinnosti a úspor

T +420 224 853 175
benedikt@mpo.cz

Na Františku 32, 110 15 Praha 1
www.mpo.cz