Přisvětlování chodců na přechodech

Dne 2. února 2015 vstoupil v platnost dokument Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací: Kapitola 15 Osvětlení pozemních komunikací (TKP 15). Tento dokument aktualizuje původní TKP 15 z roku 2007 a jejich Dodatek č. 1 z roku 2013. Dokument se mimo jiné věnuje ve své příloze metodice přisvětlování přechodů pro chodce. Uvedená metodika jasným způsobem definuje jednotlivé části přechodu, obecné požadavky na přisvětlení přechodu i požadavky na fotometrické veličiny a způsoby jejich výpočtu a měření. Metodika je popsána v souboru umístěném v oddělení Informační databáze nebo