Ocenění na Silniční konferenci 2015 v Plzni

Organizátoři Silniční konference 2015, která se koná v Plzni ve dnech 21. a 22.10.2015 v prostorách Congress Center Parkhotelu Plzeň, vyšli vstříc žádosti a vyčlenili prostor pro udělení „Ocenění za nejnižší následky dopravní nehodovosti na průjezdních úsecích silnic v noční obci za rok 2014″. Slavnostní předání se uskuteční 21.10.2015 v 11:15 hod a to ihned po předání vyznamenání profesora Špůrka „Za zásluhy České silniční společnosti“. Slavnostního předání se aktivně zúčastní vedle předsedy SRVO Ing. Jiřího Skály také 1. náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček a dále hejtman Olomouckého kraje a předseda Komise Rady HK ČR pro dopravu Ing. Jiří Rozbořil.

Záštita pro udělení Ocenění dále byla udělena hejtmanem Asociace krajů ČR JUDr. Michalem Haškem, ministryní pro místní rozvoj Ing. Karlou Šlechtovou, předsedou Svazu měst a obcí ČR Mgr. Františkem Luklem, MBA, tajemníkem Společnosti pro rozvoj silniční dopravy Pavlem Brahou, ředitelem Centra dopravního výzkumu Prof. Karlem Pospíšilem, Ph.D., LL.M., předsedou České společnosti pro osvětlování Prof. Ing. Karlem Sokanským CSc. a Romanem Budským z Týmu silniční bezpečnosti.