Normy pro veřejné osvětlení

Přisvětlování chodců na přechodech

Dne 2. února 2015 vstoupil v platnost dokument Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací: Kapitola 15 Osvětlení pozemních komunikací (TKP 15). Tento dokument aktualizuje původní TKP 15 z roku 2007 a jejich Dodatek č. 1 z roku 2013. Dokument se mimo jiné věnuje ve své příloze metodice přisvětlování přechodů pro chodce. Uvedená metodika jasným způsobem definuje jednotlivé […]

Normy pro veřejné osvětlení jsou pro průjezdní úseky dálnic a silnic ZÁVAZNÉ

Dne 3.6.2015 se předseda Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení Ing. Jiří Skála zúčastnil jednání na téma „Závaznost norem pro veřejné osvětlení“. Jednání se uskutečnilo na půdě Ministerstva dopravy a kromě zástupců Ministerstva dopravy se tohoto jednání zúčastnili také zástupci ředitelství Služby dopravní police (pplk. JUDr. Sabina Burdová), Svazu měst a obcí (Ing. Dan Jiránek). Omluveni […]