56. Konference

Ve dnech 24.10 – 25. 10. 2019 proběhla v Plzni 56. konference SRVO, jejímiž hosty a přednášejícími byli tentokrát představitelé státní správy a zástupci odborné veřejnosti, kteří společně hledali možnou odbornou shodu na problematiku veřejného osvětlení, ačkoli někdy východiska jejich postojů vycházejí z rozdílných zájmů.

Poměrně živá diskuse nad programovými body Usnesení 56. konference svědčila o tvořivém a podnětném setkání, které přiblížilo mnoho přístupů a jejich průnik v obecné shodě se stal možným východiskem pro další jednání.

Potřeba hledat racionální východisko realizovatelné v praxi v reflexi skutečného stavu veřejného osvětlení v České republice a podpory v podobě dotační politiky vedla k definování dalších postupů a dodala poněkud bezbřehým a někdy i protichůdným snahám konkrétnější podobu. A to je dobrý počátek pro další setkání, které dovolí prověřit některé závěry opět více v praktickém životě veřejného osvětlení.

Předsednictvo SRVO