53. Technický seminář

Ve dnech 26. 4. 2018 – 27. 4. 2018 se uskutečnil v hotelu Kladno v Kladně 53. Technický seminář Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení (SRVO), tentokráte doplněný o Mimořádnou volební Členskou schůzi. Jako vždy se večer před samotným seminářem konalo zasedání předsednictva. Celkový počet účastníků semináře se tentokrát zastavil na čísle 139. Technický seminář opět přilákal především stávající členy SRVO, hosty ze spřátelených organizací a návštěvníky zajímající se o problematiku veřejného osvětlení. Svůj díl na poměrně vysoké účasti mělo také vyhlášení Mimořádné volební Členské schůze. Generálním partnerem technického semináře byla společnost SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú., zaměřující se na poradenství v oblasti efektivního využívání energií.

Po zahájení semináře si vzal slovo zástupce generálního partnera pan Mgr. Ing. Michal Staša a v první přednášce seznámil účastníky semináře s kritérii pro rekonstrukci VO. Obsažná přednáška vycházela z evropského projektu Premiumlight Pro a zabývala se podporou kvalitního a energeticky úsporného osvětlení pro venkovní i vnitřní prostory. Následovalo krátké, ale zajímavé seznámení s nově vzniklým zkušebním polygonem BroadbandLIGHT na parkovišti FEI z úst doc. Ing. Tomáše Nováka, Ph.D., z Vysoké školy báňské, Technické univerzity Ostrava. Cílem tohoto projektu je ověření využitelnosti infrastruktury VO pro SMART technologie v reálném provozu.

Velmi zajímavou přednáškou na téma bludné proudy v kabelovém vedení otevřel pan Bohumil Kučera ze společnosti JEKU, s.r.o. část semináře zabývající se korozí stožárů veřejného osvětlení. Po něm seznámil posluchače s principy Rochovy metody detekce koroze stožárů pan Bořivoj Sedlák ze společnosti DATmoLUX, a.s. a o praktických zkušenostech s jejím využitím následně poreferoval pan Petr Jaroš z Magistrátu města České Budějovice.

Poté následovala přestávka na oběd, během níž si účastníci semináře mohli prohlédnout bohatou doprovodnou výstavku prvků osvětlovacích soustav a přidružených služeb jako servisní vozidla či měřicí a detekční přístroje. Po polední přestávce navázal na dopolední blok technických přednášek Ing. Michal Kozák ze společnosti Etna spol. s r.o., který posluchačům prezentoval příspěvek Venkovní osvětlení prostoru přednádraží v Pardubicích s pomocí svítidel iGuzzini. Na této přednášce mohli posluchači ocenit především přehlednou ukázku jednotlivých kroků při správném návrhu veřejného osvětlení od koncepce přes zatřízení komunikací a návrh regulace osvětlení až po finální technické řešení. Následovala přednáška Ing. Jana Novotného ze společnosti Lumidée, s.r.o., která si kladla za cíl posluchačům představit nový způsob zatřiďování dopravních komunikací podle ČSN CEN/TR 13 201. Poslední přednášku z odborné části semináře měl na starosti pan Hynek Medřický ze společnosti Artemide. Jeho příspěvek se zabýval vlivem modré složky světla na organismy a plný sál dokazoval, že si autor – i přes vyčerpávající délku přednášky – získal pozornost všech přítomných posluchačů. Po následné odborné diskuzi byla krátká přestávka na kávu.

Poté následovala Mimořádná volební Členská schůze svolaná na základě usnesení předsednictva SRVO z 30.1.2018 jejímž cílem bylo zvolení nového předsednictva. Stejně jako při volbě řádné byla volba předsednictva SRVO zahájena zvolením předsedy. Oprávnění voliči volili mezi bývalým předsedou Ing. Jiřím Skálou a jeho protikandidátem Ing. Pavlem Sněhotou, Ph.D. přičemž ve druhém kole byl za předsedu SRVO zvolen Ing. Jiří Skála. Dále byli zvoleni pan Ing. Milan Plíhal jakožto místopředseda a členové předsednictva Mgr. Eva Poláčková, Ing. Roman Závodský, Ing. Jiří Vavrda, Ing. Zdeněk Kunta a Josef Smolík.

Technický seminář byl tradičně zakončen bohatým rautem doprovázeným živou hudbou. Druhý den byla pro účastníky semináře připravena prohlídka nedalekého Hornického skanzenu Mayrau.

Ing. Jan Novotný, SRVO