21. veřejné slyšení Senátu ČR „Světlo – dobrý sluha, zlý pán“

Vážení a milí kolegové,

dne 14. 9. 2020 proběhlo 21. veřejné slyšení Senátu ČR „Světlo – dobrý sluha, zlý pán“, kterého se účastnili zástupci odborné veřejnosti, aby se pokusili na akademické půdě při veřejném slyšení předložit relevantní argumenty často dlouholeté odborné diskuse. Společnost SRVO zastupoval předseda Jiří Skála a místopředseda Milan Plíhal. Oba kultivovaně a zasvěceně představili postoje SRVO a jejich příspěvky deklarovaly ochotu vést široký odborný dialog, jak je ostatně programem SRVO.

21. veřejné slyšení Senátu „Světlo – dobrý sluha, zlý pán“

Tiskový briefing k 21. veřejnému slyšení Senátu