Výpočty a optimalizace návrhu osvětlení

Výpočty a optimalizace návrhu osvětlení

Zpracujem návrh nového veřejného osvětlení včetně konzultace