Závaznost norem pro VO...

15.07.2014 19:20

Skutečnost, že veřejné osvětlení má vliv na dopravní nehodovost je již vnímáno na ministerstvu dopravy i ředitelství Služby dopravní policie a společná snaha zamezit nekvalitním instalacím začíná být znatelná. Významným krokem bylo jednání místopředsedy Ing. Jiřího Skály na ministerstvu pro místní rozvoj, kde bylo projednáváno téma možnosti sezávaznění norem pro veřejné osvětlení na dálnicích, silnicích I.-III.třídy a průjezdních komunikacích měst a obcích.