Významné jednání za bezpečností na českých silnicích

19.11.2013 19:40

Dne 19.11.2013 se uskutečnilo další jednání na téma „Osvětlení, bezpečnost a kriminalita“, tentokráte na půdě Policejního prezidia Ředitelství Služby dopravní police Policie ČR (ŘSDP). Kromě zástupců ŘSDP (ředitel plk. Ing. Tomáš Lerch, vrchní komisař kpt. Mgr. Sabina Burdová) se zúčastnili zástupci Ministerstva dopravy, samostatné oddělení BESIP (ředitel - Bc. Roman Budský), SRVO (předseda Ing. Hynek Bartík, místopředseda Ing. Jiří Skála) a ČSO, r.s. Labsko-Vltavská (místopředseda Jiří Tesař). Zástupci SRVO a ČSO prezentovali závěry z přechozích seminářů a setkání na téma „Osvětlení, bezpečnost a kriminalita“ a vyzdvihli potřebu usilovat o zachování rovnováhy mezi intenzitou veřejného osvětlení, bezpečností dopravy a pocitem bezpečnosti chodců. Z policejních statistik jasně vyplývá, že i přes klesající celkový počet mrtvých se nedaří snížit počet mrtvých v obci v nočních hodinách, kde je trend bohužel vzrůstající.

Ředitel BESIPu Bc. Roman Budský představil roli BESIPu ve snižování počtu usmrcených a to prostřednictvím Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011 – 2020. Dále velmi otevřeně prezentoval cestu osvěty mezi kraji, jejíž cílem je v roce 2020 dosažení evropského průmětu – tedy cca 360 usmrcených osob na silnicích ČR. Dále podpořil aktivitu pracovní skupiny „Osvětlení, bezpečnost, kriminalita“ a přijal případnou podporu SRVO v tématech týkající se zvýšení bezpečnosti na silnicích v nočních hodinách. Na závěr jednání přijal nabídku na členství v pracovní skupině, za což velice děkujeme.

Další podpora v bezpečnosti na českých silnicích bude 21.11.2013, kdy se zástupci SRVO a ČSO setkají s dopravními inženýry na téma veřejné osvětlení a bezpečnost.