Úspory ve veřejném osvětlení nade vše?

14.08.2013 21:40

Místopředseda Ing. Jiří Skála jednal dne 14.8.2013 se zástupci ředitelství služby dopravní policie (ŘSDP PČR) a odboru prevence kriminality ministerstva vnitra nad tématem poslední doby – „Úspory ve veřejném osvětlení jsou jediné, co mě zajímá!“.

Veřejné osvětlení, jakožto služba veřejnosti, je jednou ze složek nočního života měst a obcí a v současné době je doporučená norma ČSN EN 13 201vnímána jako dlouholetý kompromis mezi potřebou a ekonomickou možností. Úroveň osvětlení má přímou vazbu na rovnováhu mezi osvětleným prostředím, pocitem bezpečí osob, bezpečností na komunikacích a kriminalitou. Díky nezávaznosti normy se však mnohá města a obce uchylují k razantním úsporám cestou osvětlenosti komunikací, která je hluboko pod požadavkem normy, čímž tuto rovnováhu narušují a neuvědomují si zodpovědnost tohoto kroku pro nastávající období.

Jako sdružení odborníků tento krok určitě nedoporučujeme, protože může mít nevratný dopad na snížení bezpečnosti na komunikacích i na snížení subjektivního pocity bezpečí (vidím a jsem viděn?).  Z tohoto důvodu bylo dohodnuto setkání za účasti čtyřech stran (SRVO, ČSO, ŘSDP PČR, OPK MV), jehož cílem bude přijmout k tomuto tématu stanovisko. Jako první krok bude učiněno místní šetření v Jirkově, kde bude zároveň provedena jasová analýza. Na základě zjištěných výsledků zpracuje pracovní skupina zprávu.