Podpora ze Společnosti pro rozvoj silniční dopravy

11.07.2014 19:09

Díky vzájemné spolupráci členů pracovní skupiny Osvětlení, Bezpečnost, Kriminalita se postupně daří výsledky analýzy „Vlivu kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost“ prezentovat na konferencích a seminářích a vyzdvihnout tak význam veřejného osvětlení na snižování dopravní nehodovosti na českých silnicích a přispět tak plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Významným úspěchem bylo uveřejnění tohoto tématu v prestižním časopisu „Silniční síť" prezentovaný ŘSDP, kpt. JUDr. Sabinou Burdovou (členkou pracovní skupiny) .