SRVO na GIS konferenci

24.10.2014 07:59

Ve dnech 22.–23. října 2014 se v prostorách Kongresového centra v Praze uskutečnila konference GIS Esri.

Na této významné konferenci byla zastoupena i Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení. Za SRVO se zúčastnili této konference místopředseda SRVO a předseda pracovní skupiny „Osvětlení, bezpečnost, kriminalita“ Ing. Jiří Skála a člen pracovní skupiny Jan Cibulka.

Standardním tématem kuloárních rozhovorů bylo využití pasportu veřejného osvětlení při činnosti jednotek IZS. Z diskuse vyplývá, že využití pasportu veřejného osvětlení při zásazích jednotek IZS nabývá na významu. Využití pasportu veřejného osvětlení při určování polohy incidentu si můžete díky GIS portálu GŘ HZS vyzkoušet i vy – http://gis.izscr.cz.

Daleko významnější událostí byla prezentace Jana Cibulky na téma „Odhalováním příčin páchání přestupků ke snižování kriminality ve městech”. Prezentace měla za cíl nastartovat diskusi o využívání GIS aplikací při snižování kriminality v daných oblastech.

Tato konference je největší konferencí věnovanou geoinformatice v České republice. S dvacetiletou tradicí seznamuje účastníky s novinkami v oblasti GIS a s nejzajímavějšími projekty, které se za uplynulý rok uskutečnily nebo které právě probíhají. Témata přednášek sahají od veřejné správy na krajské i místní úrovni přes správu inženýrských sítí až po přírodní vědy, dálkový průzkum Země nebo kartografii. Specializované workshopy, vedené odborníky z ARCDATA PRAHA, informují o technologických novinkách a představují optimální pracovní postupy a praktické rady pro práci s GIS Esri.