Spolupráce SRVO a Ekolamp

20.08.2013 14:40

V úterý 13.8. se předseda SRVO Hynek Bartík setkal se zástupcem člena SRVO, společnosti Ekolamp, panem Petrem Číhalem. Tématem jednání bylo navázání dlouhodobé spolupráce SRVO a Ekolampu, jako člena, který již delší dobu postrádá dialog odborníků a provozovatelů VO na téma recyklování a zpětného odběru elektro odpadu v oblasti VO. Předseda SRVO aktivitu společnosti Ekolamp vítá, protože jakákoli aktivita podpoří povědomí o SRVO. „Velmi nás těší aktivní přístup Ekolampu, protože ekologickou likvidaci elektroodpadu je v oblasti VO možno rozšířit z dnes již běžně praktikovaného zpětného odběru světelných zdrojů na další komodity. K rozšíření přispívá i ta skutečnost, že jej spotřebitelé v ceně nových elektro výrobků platí a montážní firmy za odpad mohou dokonce získat peníze. Vnímám do budoucna toto téma pro naše členy jako zajímavé a to z důvodu přechodu k novým, technologiím a především s výhledem na příchod evropských peněz do veřejného osvětlení“, řekl Hynek Bartík pro web srvo.cz. „Věřím, že i další členové se postupně začnou připojovat do aktivní práce SRVO a pomohou tak k šíření osvěty o obecných tématech ve VO“, dodal Bartík.