Spolupráce SRVO a CIE

18.12.2014 13:15

Dne 18. 12. 2014 projednal nový člen předsednictva SRVO, Ing. František Luxa s Ing. Šmídem, předsedou CIE a Ing. Dvořáčkem, místopředsedou CIE rozsah spolupráce obou sdružení.

Zástupci CIE se zavázali k pravidelnému každoročnímu zasílání výtahů z materiálů, na kterých se CIE podílí a zároveň k možné účasti SRVO na jejich zasedání prostřednictvím pozvánky. Z hlediska přínosu účasti SRVO na jednání CIE, kde se projednávají nové metodiky, normy a postupy, bude předsednictvo SRVO hledat ze svých řad vhodného kandidáta. Z tohoto důvodu vyzýváme všechny členy, kteří se chtějí zapojit do těchto jednání, aby zaslali svou kandidaturu tajemníkovi SRVO.

Ing. Dvořáček zaslal k využití všem členům SRVO následující materiály:

Souhrnný přehled Publikací

Souhrnný přehled Norem

Souhrnný přehled Sborníků