Snídaně s BESIPem pokračují

02.04.2015 09:24

Snídaně s BESIPem Ostrava 2015

Dne 2.4.2015 v 8:00 hodin byl zahájen již třetí ročník seriálů Dopravních snídaní s BESIPem do kterých jsou zapojeni také i političtí představitelé krajů. Právě tito představitelé mají možnost bezprostředně ovlivnit nejen bezpečnost silniční dopravy v místě své působnosti ale podpořit i téma týkající se kvality veřejného osvětlení na průtahových komunikací měst a obcí.

Pro zvýšení bezpečnosti na našich silnicích je nutné, aby každý přispěl svou troškou do mlýna a společným úsilím dosáhli vysněného cíle, kterým jsou bezpečnější silnice a méně zraněných i usmrcených lidí. Proto se i v letošním roce účastní předseda Ing. Jiří Skála těchto seriálů Dopravních snídaní s BESIPem aby pokračoval v tématu Vlivu kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost. V letošním ročníku poprvé budou závěry z analýzové trilogie z roku 2014 ověřeny prakticky na nehodových lokalitách, které byly zpracovány na základě dopravních nehod za rok 2014. V rámci prezentace bude diskutováno jak správně přistupovat k osvětlování průtahových komunikací měst a obcí a to nejen z pohledu technických norem ale také, a to je mnohem důležitější, zodpovědnosti za osvětlení průtahových komunikací.

 

Pokud vás tématika bezpečnosti na silnicích či plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu zajímá, přijďte se podívat i vy. Přihlášení se provádí na webových stránkách, kde si vyberete pro vás nejvhodnější místo.