Setkání s DI PČR

25.05.2010 20:11

    Na základě dosud publikovaných a medializovaných novinkách v oblasti osvětlování chodců na přechodech byli zástupci SRVO pozváni na setkání s dopravními inženýry Policie České republiky, které se konalo dne 25.5.2010 v Červené nad Vltavou. Tohoto jednání se zúčastnili  členové předsednictva Ing. Jiří Skála a Jiří Tesař. První část byla věnována prezentaci nevhodně nasvětlených přechodů pomocí vyhodnocení jasů digitální fotografií. V této části byly prezentovány nedostatky projevující se splynutím chodce s pozadím. V druhé části byla prezentována nová metodika osvětlování chodců na přechodech včetně překročení některých dosud zažitých mýtů. Třetí část byla věnována seznámení s metodikou vyhodnocení účelnosti bezpečnostního opatření a to jak v dané lokalitě tak i v celé obci.

    Prezentace se setkala s kladným ohlasem a to při diskusi i v zákulisních jednání. Předběžně bylo dohodnuto pokrčování v těchto společných akcích s cílem předávání si vědomostí a zkušeností při řešení některých bezpečnostních situací, které zástupci PČR řeší.