Seminář o VO pro projektanty ČKAIT

02.12.2014 18:06

Ve spolupráci s ČKAIT a členy SRVO a ČSO byl dne 2.12.2014 uskutečněn seminář pro projektanty, který byl situován do sálu přímo v centrále ČKAIT. Semináře se zúčastnilo okolo 60 projektantů a to i přes nepřízeň počasí, kterou nám příroda na tento den nachystala (totální výpadek trolejové dopravy v ČR). 

Prof. Ing. Jiří Habel DrSc. seznámil přítomné se základními principy vidění v nočním prostředí a co všechno může způsobit nedostatečně osvětlený prostor. Následná přednáška Ing. Petr Žáka Ph. D. byla zaměřena na koncepční přístup majitele veřejného osvětlení v otázkách stanovení základních parametrů. Zjednodušeně lze konstatovat, že se jedná o návod, jak by měly města a obce přistupovat k obnově, provozu a správě veřejného osvětlení. V přednáškách pokračoval Jiří Tesař, který seznámil se základy projektování veřejného osvětlení včetně reálných ukázek jak kvalitních ale bohužel však i nekvalitních realizací. Před dalším, spíše analytickým blokem, vystoupil doc. Ing. Josef Kocourek Ph. D. s prezentací "Kvalita dopravního prostoru" jehož je veřejné osvětlení součástí. Prezentace byla zaměřena na optické klamy, které nás (řidiče) na silnicích mohou potkat i na bezpečnostní inspekce pozemních komunikací (nástroj pro zlepšení dopravního prostoru).

Po krátké přestávce vystoupil Ing. Jiří Skála s tématem "Vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost" včetně "Analýzové trilogie", která jednoznačně tento vliv prokázala. Dále pokračovat také s přednáškou "Veřejné osvětlení a trendy", v kterých byly použity názorné ukázky na problematiku úspor el.energie v oblasti veřejného osvětlení, výsledky srovnání sodíkových a LED svítidel. Na závěr seznámil přítomné s nástinem vývoje technického rozvoje veřejného osvětlení. Na závěr vystoupila před účastníky pplk. JUDr. Burdová Sabina se "Statistikou dopravní nehodovosti" a jejím vývojem za posledních více než 10 let zaměřenou zejména na následky dopravních nehod a to zejména na chodce.

Po ukončení tohoto semináře jsme s pořadatelem zhodnotili průběh semináře. Bylo dohodnuto, že tento typ seminářů nebude poslední a připraví se pro rok 2015 další. Takže někdy na viděnou v Brně či v Ostravě.