Projednání návrhu Ocenění za nejnižší následky dopravní nehodovosti

17.06.2015 21:04

Předsednictvo Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení schválilo návrh předložený Ing. Jiřím Skálou, předsedou pracovní skupiny „Osvětlení, bezpečnost, kriminalita“ na udělení Ocenění kraji za nejnižší následky dopravní nehodovosti v noční obci vztažené na 1 km průjezdního úseku dálnice či silnice v daném kraji (tj. dálnice a silnice I.-III. třídy v zastavěném území obce). Pro zvýšení prestiže tohoto ocenění doporučilo předsednictvo předsedovi projednání podpory i od ostatních organizací pracovní skupiny.