Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS

13.11.2013 08:09

ssssVe středu 13. 11. 2013, v Praze na Novotného lávce se uskutečnil  seminář Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS, jejímž organizátorem byla firma Energy Consulting Service, s.r.o. a Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení. Seminář byl podpořen z dotačního programu EFEKT 2013 a byl také pořádán pod záštitami Ministerstva pro životní prostředí a Ministerstva vnitra.

Cílem semináře bylo věnovat se podrobněji problematice veřejného osvětlení a byl zaměřen na specialisty a poradce v tomto oboru. Účast odpovídala zaměření semináře, kdy více jak polovina přítomných (58%) byli energetičtí specialisté, 24 % poradců EKIS a 18 % tvořili členové SRVO a ostatní zájemci o danou tématiku.

Po zahájení semináře a představení Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení zazněla úvodní přednáška Mgr. Milana Kyseláka z MPO, který nastínil plánované dotace v oblasti veřejného osvětlení pro nadcházející roky. V další přednášce se Ing. Petr Žák, Ph.D., věnoval nejprve tématu „Základní světelně technické veličiny“ a po krátké přestávce na občerstvení pokračoval dál, kdy navázal přednáškou „Světelně technický návrh VO“. Po společném obědě pak následovala přednáška „Veřejné osvětlení – co je třeba vědět pro přípravu a hodnocení projektů veřejného osvětlení“, kterou společně přednesli Ing. Hynek Bartík a Ing. Jiří skála. Celý seminář zakončil Ing. Martin Škopek, Ph.D. s přednáškou „Poznatky z auditorství a pasportizace VO“, po které následovala společná debata a probírání jednotlivých dotazů.