Pravidelné školení dopravních inženýrů ŘSDP PP PČR

13.11.2014 07:56

IMZ 2014Dalším již tradičním zastavením, kde byly výsledky vlivu kvality veřejného osvětlení prezentovány, byla účast na IMZ, kterou pořádalo ředitelství Služby dopravní policie dne 13. 11. 2014 v prostorách Vyšší policejní školy. SRVO se těchto setkání zúčastňuje pravidelně již od roku 2010. Cílem těchto akcí je seznamování dopravních inženýrů s problematikou veřejného osvětlení, osvětlováním chodců na přechodech a viděním v nočním prostředí. Společným tématem je zároveň nalezení společné cesty jak této kvality docílit v praxi.

Mnohdy se o realizaci či rekonstrukci veřejného osvětlení dozvědí dopravní inženýři až po ukončení stavby a tak není divu, že stále přibývají v České republice realizace, které (jak bylo vyřčeno) zhasnuté by byly bezpečnější. O této skutečnosti seznamuje pravidelně přítomné dopravní inženýry Jiří Tesař, místopředseda regionální skupiny ČSO.