Poslední boj o dotace pro veřejné osvětlení

12.06.2014 17:03

V těchto dnech se připravuje na půdě ministerstva pro místní rozvoj finální verze  Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020, která bude předána evropské komisi k projednání a následnému odsouhlasení. S ohledem na skutečnost, že v tomto dokumentu byly zcela vypuštěny dotace pro veřejné osvětlení, využilo předsednictvo připomínkového řízení a naposledy vzkřísit možnost získání dotací pro veřejné osvětlení – významnou součást bezpečnosti v nočních hodinách. Dne 12.6.2014 byla tato žádost předána na ministerstvo pro místní rozvoj.