Pokračování "Kulatého stolu"

11.07.2013 21:48

Logické pokračování „Kulatého stolu s Evropskými dotačními fondy“ bylo jednání mezi ČSO a MPO. Cílem jednání bylo vytvoření metodiky, která by byla určena pro čerpání dotačních titulů. Výsledkem jednání bylo zahájení příprav dvou dokumentů s názvem „Metodické pokyny pro VO“ a „Souhrn požadavků pro dotace pro VO“. Na základě spolupráce mezi ČSO a SRVO se uskutečnilo dne 11.7.2013 v Ostravě jednání, kde obě strany potvrdily spolupráci při tvorbě těchto dokumentů. O dalším vývoji budou členové SRVO informováni.