Podzimní setkání SRVO 2007

19.10.2007 04:50

 

Další z pravidelných Technických seminářů, pořádaných SRVO se uskutečnil ve dnech 18.-19.10.2007 ve Zlíně. Organizačními garanty a sponzory byla společnost Akté spol. s r. o. a Technické služby Zlín, s.r.o. Podzimní setkání přátel veřejného osvětlení, jak naše semináře téměř familiérně nazýváme, se uskutečnilo v Podnikatelském inovačním centru Zlín (bývalý areál „Svit“- budova 23). Nově zřízené centrum, za přispění financí z EU, vzniklo rekonstrukcí a citlivou úpravou jedné z budou areálu Baťových závodů, či spíše zrušeného podniku Svit a nabízí dobře zařízené a vybavené prostoty pro tento typ akcí.

Záštitu nad Technickým seminářem převzala primátorka statutárního města Zlín pí. Ondrová, která se osobně účastnila zahájení a pozdravila přítomné a zdůraznila význam veřejného osvětlení v rámci služeb pro obyvatelstvo. Ing. Jaroslav Polínek předal při této příležitosti paní primátorce plaketu evropského programu Green Light, které město obdrželo za energetickou optimalizaci systému veřejného osvětlení. V úvodu semináře seznámil přítomné místní rodák Ing. Jaroslav Polínek s historií místa konání semináře. Odbornou část semináře otevřel Ing. František Kostelník, ředitel TS města Zlín s.r.o. v referátu, ve kterém účastníky seznámil se společností TS Zlín a s realizovaným projektem obnovy VO. O Zlínu, resp. jeho soustavě veřejného osvětlení, je známo, že využívá v současné době cca z 80% skupinovou regulaci nap. napětí. V této souvislosti byla část odborných přednášek věnována problematice regulace napájecího napětí světelného zdroje a s tímto souvisejícím úsporám. Obsahem referátu Ing. Luďka Hladkého k tématu regulace obecně byly Systémy regulace soustav VO a finanční zdroje. V dalším příspěvku jsme se vrátili konkrétně ke Zlínu. Se systémy skupinové regulace VO ve Zlíně a jak pracuje dálkový monitoring nás seznámil Ing. Jaroslav Polínek. S předneseným referátem souviselo i terénní předvedení skupinové regulace po ukončení přednášek, sledované ze střechy Baťova mrakodrapu, dnes sídla krajského úřadu. Regulaci napájecího napětí světelného zdroje v soustavě VO je možno provádět skupinově, ale také v jednotlivých svítidlech. Možnosti regulace nap. napětí zdroje ve svítidle systémem ECOLUM ukázal pan Josef Neduchal. Se systémy regulace a z toho vyplývajícími úsporami el. energie pro VO se zabývá mnoho firem a subjektů nejen v ČR ale i v Evropě, hodně jich vyčkávají na výsledky a jistě se blíží doba, kdy se tento fenomén rozšíří. Jak je k této problematice přistupováno v Itálii seznámil přítomné zahraniční host pan Paolo di Lecce z firmy Reverberi, v příspěvku Energetická optimalizace VO v Itálii. O přestávce si účastníci semináře mohli prohlédnou doprovodnou výstavku výrobců světelné techniky, na níž předvedly své produkty firmy ART METAL CZ, ARTECHNIC SCHRÉDER, DATmoLUX, ELEKTROSVIT SVATOBOŘICE, ELSTAV LIGHTING, ELEKTRO-LUMEN, HUMACO a měli možnost diskutovat s vystavovateli.

Po přestávce v bloku firemních prezentací vystoupili pánové Ing. Chmelař za formu DATmoLUX, Ing. Sova za firmu Elektro-Lumen, p. Sedlák na firmu Elzos. Dále následoval blok přednášek, který s tématem regulace již přímo nesouvisel, ale u posluchačů vzbudil nemalý zájem. Osvětlení přechodů pro chodce se v souvislosti se snahou o zvýšení bezpečnosti chodců uplatňuje již v řadě měst a obcí. Jak k řešení této problematiky a k měření a vyhodnocení osvětlení na přechodech přistupují na VŠB TU Ostrava ve skupině prof. Sokanského nám řekli Ing. Tomáš Novák v příspěvku Osvětlování přechodů a Ing. Zdislav Žwach se konkrétně zabýval kvantitativním vyhodnocením osvětlení v referátu Měření jasu digitálním jsovým anylyzátorem. Pan doc. Jiří Plch z ČSO přednesl příspěvek na téma Aspekty hodnocení a posuzování osvětlení, zaměřený na VO a zorné pole řidiče. Ing. Petr Janiga z STU Bratislava ve svém referátu Pasportizácia sústav VO se zaměřil především na porovnání způsobů mapování, popsal zaměření bodů pomocí GPS při sestavování pasportů a posoudil rychlost a přesnost popsaných způsobů. O tom, jak je možno sledovat život světelných zdrojů na velkých souborech v terénu již Ing. Jiří Skála na Technických seminářích SRVO referoval. Jaké jsou nové poznatky a jak se chovají další sledované soubory jsme se dozvěděli z jeho příspěvku Vyhodnocení souborů světelných zdrojů.

Po ukončení odborného programu byli účastníci semináře pozváni na vyhlídkovou terasu Krajského úřadu, původní administrativní budovy firmy Baťa s původním zachovaným, rekonstruovaným a funkčním výtahem-pracovnou šéfa firmy. Je to nejvyšší budova ve Zlíně a v době svého vzniku i nejvyšší v Evropě. Odtud bylo možno shlédnout praktické ukázky skupinové regulace některých částí města. Z terasy byl překrásný výhled na osvětlené město a bylo možno dobře sledovat regulované úseky z příslušných rozvaděčů dálkově ovládaných z PC. Tato praktická ukázka přinesla více poznatků než sebelepší prezentace. Poté se účastníci přemístili, mnozí po mírném bloudění, na místo ubytování do Rusavy, kde následoval raut, na který všechny přítomné pozvali oba sponzoři a při němž se dále probíraly problémy kolem světla a osvětlení.

Druhý den byla připravena zajímavá exkurze na staroslavný Hostýn. Účastníci byli odvezeni autobusem na vrchol, kde se z dopoledního mlženého oparu majestátně nořila hostýnská bazilika. S fundovaným průvodcovským výkladem se po shlédnutí katedrály a s prodírajícím se sluncem účastníci odebrali kolem Jurkovičovy křížové cesty k cíli exkurze, větrné elektrárně. Elektrárna o výkonu 225 kW, v majetku církve, dodává elektřinu do veřejné sítě. Měli jsme možnost seznámit se s chodem, výkonem, regulací elektrárny a tokem financí.

Technický seminář byl podle ohlasů zúčastněných velmi dobře připraven a to jak po odborné , tak po organizační stránce a s velmi zajímavým doplňkovým programem. Technického semináře se podle podpisové listiny zúčastnilo 92 osob.

Poděkování patří hostitelů, organizátorům a všem, kteří se na průběhu semináře podíleli, všem přednášejícím a neméně i těm, kteří se zúčastnili.

 


Ing. Jaroslav Polínek (vpravo) tlumočí přednášku Ing. Paola di Lecce,
foto: Jaroslav Kotek


Soustředění účastníci semináře, foto: Jana Kotková


Jurkovičova křížová cesta na Hostýně, foto: Jaroslav Kotek

Větrná elektrárna na Hostýně, foto: Jaroslav Kotek