Podpora pro udělení Ocenění za nejnižší následky dopravní nehodovosti

21.07.2015 21:14

Předseda Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení a pracovní skupiny „Osvětlení, bezpečnost, kriminalita“ na základě mandátu předsednictva SRVO získal dosud podporu pro aktivní účast pro udělení Ocenění za nejnižší následky dopravní nehodovosti v noční obci vztažené na 1 km průjezdního úseku dálnice či silnice v daném kraji od šesti významných organizací. Prvními společnostmi, kteří souhlasili s udělením ocenění jsou Ministerstvo dopravy, Sdružení pro rozvoj silniční dopravy, Centrum dopravního výzkumu v.v.i. a Tým silniční bezpečnosti. K těmto významným organizacím působícím v dopravě se připojili i odborné instituce z oblasti osvětlení a to Česká společnost pro osvětlování a České vysoké učení technické – fakulta elektrotechnická. V následujících dnech bude projednávat předseda Ing. Jiří Skála podporu na půdě ředitelství Služby dopravní policie, Ministerstva pro místní rozvoj, Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR.