Obnovení kreditu Pracovních skupin

11.02.2010 14:00

Dne 10.2.2010 bylo na jednání předsednictva schváleno založení čtyř pracovních skupin (Normy a el.bezpečnost ve VO, LED svítidla, Tisková a Spolupráce s městy, obcemi a státní správou). Jednotliví vedoucí rozpracují náplň činnosti pracovní skupiny a budou ji prezentovat na jarním setkání s výzvou k zapojení členské základny do práce v těchto pracovních skupinách.

Podrobnější informace budou zveřeňovány od 15.3.2010 v sekci Pracovní skupiny.