Ministerstvo průmyslu a obchodu nepodpořilo vznik manuálu

03.07.2014 06:38

Počátkem roku 2014 podala Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení žádost o dotaci z programu EFEKT 2014 na vypracování Manuálu veřejného osvětlení pro místní samosprávy.

Hodnotitelská komise nedoporučila žádost SRVO a proto žádost byla zamítnuta.

Publikace si kladla za cíl srozumitelnou a poutavou formou představit základní náležitosti veřejného osvětlení. Publikace měla představit základní pojmy, prvky, normy, legislativu, provoz a údržbu spjatou s veřejným osvětlením. Těžiště publikace měla tvořit srozumitelná podpora při modernizaci, rekonstrukci a nové výstavbě veřejného osvětlení. Cílem bylo pomoci městům a obcím dosáhnout stavu, kdy jejich veřejné osvětlení bude navržené tak, aby bylo energeticky úporné, šetrné k životnímu prostředí i v dalších ohledech, aby zajišťovalo v požadované míře bezpečnost na komunikaci, pocit bezpečí obyvatel a zároveň náklady na údržbu a servis byly optimální s ohledem na kvalitu osvětlení i technické infrastruktury a aby v ideálním případě osvětlení pomohlo k příjemnějšímu životu obyvatel ve veřejných prostorech. Publikace měla být poskytnuta především pracovníkům zodpovědným za provoz a správu veřejného osvětlení a dále za investice ve veřejném osvětlení, kteří denně přicházejí do styku s protichůdnými nabídkami obchodních společností. Publikace měla také za cíl oslovit zastupitele na místní úrovni při čerpání dotačních titulů.