Kvalitní osvětlení zachraňuje životy na silnicích

25.04.2014 08:29

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení (SRVO) a Česká společnost pro osvětlování (ČSO) předali Ředitelství služby dopravní policie a ministerstvu dopravy, samostatnému oddělení BESIP, studii posuzující vliv kvality osvětlení na počet dopravních nehod.

„Často registrujeme rekonstrukce veřejného osvětlení, kde byla preferována úspora před kvalitou osvětlení. Studie tedy měla za úkol potvrdit či vyvrátit provázanost kvality osvětlení komunikací a bezpečnosti chodců a řidičů na nich v nočních hodinách. I když v zahraničí již mnoho podobných studií vzniklo, jde o první porovnání dat o rekonstrukcích veřejného osvětlení a dat z databází nehodovosti PČR v ČR“, řekl předseda SRVO, Hynek Bartík.

Materiál porovnává data nehodovosti na vybraných hlavních tazích po celé republice před provedením rekonstrukce veřejného osvětlení a po ní. „Sledované komunikace jsme rozdělili do dvou skupin. První skupinou byly komunikace, na nichž bylo po rekonstrukci zjištěno zhoršení kvality osvětlení. Na těchto komunikacích došlo celkově k nárůstu počtu dopravních nehod o 121%“, řekl hlavní autor studie, Jiří Skála, místopředseda SRVO.

Hlavním výstupem studie je analýza druhé skupiny, kde došlo ke zlepšení kvality osvětlení. Na těchto komunikacích došlo ke snížení dopravní nehodovosti v úsecích s rekonstruovaným veřejným osvětlením o 82%. „Za zásadní zjištění považujeme 100% pokles nehod s usmrcením a nehod s těžkým zraněním. U nehod s lehkým zraněním pak došlo ke snížení následků dopravních nehod o 23%!“, dodal Skála.

Celá studie

Tisková zpráva