Kvalita veřejného osvětlení ovlivňuje dopravní nehodovost

07.03.2014 19:30

Dne 24.2.2014 se uskutečnilo na půdě ministerstva dopravy jednání mezi SRVO, Ředitelstvím služby dopravní policie a ministerstvěm dopravy, samostatným oddělením BESIP. Zástupce SRVO předložil "Vyhodnocení vlivu úrovně hladiny osvětlení na počet dopravních nehod na vybraných lokalitách v ČR". Vyhodnocení se zaměřuje na 4 úseky komunikací, kde došlo z pohledu člena SRVO k podstatnému zhoršení kvality veřejného osvětlení a na 6 úseků, kde došlo k významnému zlepšení kvality veřejného osvětlení. K vyhodnocení vlivu úrovně hladiny osvětlení na počet dopravních nehod na vybraných lokalitách v ČR byly využity informace ze záznamů o dopravních nehodách.

Závěr vyhodnocení je alarmující!

V lokalitách, kde došlo k výraznému zhoršení úrovně hladiny osvětlení (podle subjektivního hodnocení člena SRVO), došlo celkově k nárůstu dopravních nehod o 121%. V lokalitách, kde došlo k výraznému zlepšení úrovně hladiny osvětlení (podle subjektivního hodnocení člena SRVO), došlo celkově ke snížení dopravních nehod o 48%.

Na jednání s ŘSDP a MD bylo dohodnuto rozpracování této zprávy a to na komunikacích, kde došlo po rekonstrukci veřejného osvětlení ke zlepšení kvality osvětlené komunikace (hladina osvětlení, rovnoměrnost). Cílem je získání věrohodnějších výsledků na větším vzorku dopravních nehod.

Zpráva byla projednána na předsednictvu SRVO dne 6.3.2014 a její plné znění je zde.