Kulatý stůl s Evropskými dotačními fondy

01.06.2013 06:51

V úterý 29. 5. 2013 se v hotelu Marriott uskutečnilo setkání u kulatého stolu na téma Evropské dotační fondy a renovace infrastruktury měst a obcí v ČR v programovém období 2014–2020 za podpory České společnosti pro osvětlování a VŠB Ostrava. Setkání se zúčastnili představitelé ministerstev životního prostředí, průmyslu a obchodu i vnitra, Státního fondu životního prostředí, Svazu měst a obcí ČR, Hospodářské komory ČR, České společnosti pro osvětlování, Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení a další odborníci s cílem diskutovat o možnostech moderního osvětlení pro města a především cestách, jak pro tento účel využít evropské peníze.

V příštím programovém období Česká republika může od Evropské unie získat 20,5 mld. eur, přičemž celkově bude v rámci celé EU rozděleno 183,3 mld. eur. Celkem 10 % ze strukturálních fondů je určeno na projekty zaměřené na úspory energie. Možnosti čerpání dotačních fondů se také otevírají v oblasti ICT (informační a komunikační technologie). To otevírá nové příležitosti pro obce, které chtějí zefektivnit svoji infrastrukturu, ale doposud neměly na tyto projekty prostředky. 

Především díky ČSO a SRVO se účastníci shodli na potřebě vytvořit odbornou platformu, která by pomáhala získávat problematice veřejného osvětlení patřičnou pozornost obyvatel měst a obcí i politiků. Díky tomuto setkání máme jako SRVO jedinečnou možnost zapojit se do diskuzí, které budou celý proces provázet.