Kulatý stůl na ministerstvu dopravy

28.04.2014 00:00

Dne 28.4.2014 se SRVO účastnilo Kulatého stolu s KÚ a PČR, které pořádalo ministerstvo dopravy na téma "Reklamní zařízení".

SRVO bylo ministerstvem dopravy osloveno, aby v rámci tohoto kulatého stolu zastupovalo problematiku možnosti oslňování řidičů světelnými reklamními zařízeními. SRVO zastupoval na tomto jednání místopředseda Ing. Jiří Skála.

Pro posouzení žádosti o povolení reklamního zařízení potřebují příslušné úřady souhlas orgánu PČR nebo ministerstva vnitra. Sami však musí posoudit, zda není zaměnitelné se světelnými signály, zařízeními pro provozní ifnormace a zda nemůže oslnit uživatele pozemních komunikací či jinak narušit dopravu.

Ing. Jiří Skála na velice jednoduchých příkladech dokumentoval, že tato možnost oslnění reklamními zařízeními reálně existuje. Problematika oslnění však není tak jednoduchá, aby šlo zpracovat jednoduché stanovisko využitelné v rámci zpracovávání žádostí. Proto byla ze strany SRVO navržena spolupráce na dalším rozpracovávání této problematiky s cílem zpracování metodického posuzování jednotlivých situacích.

V závěru však zazněla jedna velice zajímavá informace ohledně závaznosti vyjádření PČR k dané žádosti o umístění reklamního zařízení. S touto problematikou se budeme zabývat se zástupci ministerstva vnitra a věřím, že projednávané téma přinese přínos i kvalitnímu veřejnému osvětlení, které je v nočním dopravním prostoru důležitým bezpečnostním prvkem.