Konference Česko-německé obchodní a průmyslové komory

21.10.2014 07:58

Předseda pracovní skupiny „Osvětlení, bezpečnost, kriminalita“ Ing. Jiří Skála se v úterý dne 21. Října zúčastnil již tradiční konference pořádané Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou pod záštitou Spolkového ministerstva hospodářství a energetiky v konferenčních prostorech hotelu Jalta na Praze 1. Cílem prezentace bylo seznámení přítomných s tématem „Vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost“. V záplavě prezentacích o přínosu LED řešení v oblasti veřejného osvětlení byla tato prezentace přijata jak českou tak i německou stranou.