Jednání SRVO na půdě MMR

17.07.2015 21:07

Dne 17.7.2015 se předseda Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení zúčastnil jednání na půdě Ministerstva pro místní rozvoj. Prvním tématem bylo jednání o zvýšení povědomí o závaznosti norem pro veřejné osvětlení na průjezdních úsecích dálnic a silnic ze stran měst a obcí. Ředitelka odboru stavebního řádu Ing. Marcela Pavlová navrhla podporu spočívající ve zpracování materiálu, který bude rozeslán všem stavebním úřadům. Při zpracování odborné problematiky garantoval předseda SRVO aktivní účast pro zpracování potřebné odborné části materiálu.

Druhé téma se věnovalo podpoře k probíhající novelizaci vyhlášky 104/1997 Sb. ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. V této vyhlášce má právě oblast veřejného osvětlení oporu v §25, který sezávazňuje normy pro průjezdní úseky dálnic a silnic. Ze strany Legislativní rady vlády je však snaha odkazy na normy ze zákonů a vyhlášek odstraňovat. Ministerstvo pro místní rozvoj v této věci slíbilo podporu.