Jednání se zástupci ministerstva dopravy

13.06.2014 19:16

Dne 13.6.2014 se místopředseda SRVO Ing. Jiří Skála zúčastnil jednání s ředitelem odboru pozemních komunikací Ing. Milanem Dontem Ph. D. a to přímo na půdě  ministerstva dopravy.

Prvním tématem byla prezentace výsledků „Analýzy vlivu kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost“, která prezentuje možné výsledky stávajícího hladu po energetických úsporách, kdy některá navrhovaná řešení odporují nejen doporučeným normám ale i zdravému rozumu. S vidinou úspor nákladů za el.enerigi jsou mnohdy podniknuty takové kroky, které obcházejí stávající zákonné požadavky (například 183/2006 Sb.) a výsledek lze s ohledem na bezpečnost silničního provozu považovat za začátek hry s ohněm.

Druhé téma se logicky věnovalo diskusi o možnostech, jak zabezpečit vyšší kontrolu nad událostmi ovlivňujícími bezpečnost silničního provozu – v oblasti veřejného osvětlení se jedná o osvětlení dopravního prostoru v nočních hodinách. Ze strany ministerstva dopravy je otevření tohoto tématu velice podporováno a souhlasilo s účastí na dalším jednání.