Jednání s tajemníkem SPRSD

03.06.2015 20:00

Podpora pro zajištění bezpečného dopravního prostoru na průjezdních úsecích v noční obci byla hlavním tématem setkání předsedy Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení Ing. Jiřího Skály s tajemníkem Společnosti pro rozvoj silniční dopravy Pavlem Brahou, které se uskutečnilo dne 26.5.2015.

Základním cílem Společnosti pro rozvoj silniční dopravy je rozvoj páteční sítě silnic v ČR, která je základním kamenem pro ekonomický rozvoj, zvýšení atraktivity přilehlého území a vylepšení funkčnosti stávajících či budoucích návazných silničních sítí. V otázce bezpečnosti podporuje SPRSD jednoznačně všechny kroky, které povedou k naplnění cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Proto také Pavel Braha ocenil přínos činnosti SRVO v tématu „Vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost“, které názorně prezentuje současný stav kvality veřejného osvětlení v noční obci a vyjádřil podporu tomuto tématu. Pavel Braha zároveň přijal členství v pracovní skupině „Osvětlení, bezpečnost, kriminalita“.