Jednání o dotacích pro VO s MŽP a MPO

22.08.2013 16:48

Dne 22.8.2013 se uskutečnilo jednání mezi MPO (Ing. Milan Kyselák), MŽP (Ing. Miloš Křepelka), ČSO (prof.Ing.Sokanský, CSc., PHDr.Novák) a SRVO (Ing.Bartík, Ing.Skála). Tématem bylo pokračování Kulatého stolu s Evropskými dotačními fondy  - dotace pro VO.

Všechny 4 strany nalezli shodu v potřebě získat evropské dotace pro oblast veřejného osvětlení a především zajistit co nejobjektivnější a technicky správné podmínky pro jejich udělování jednotlivým městům. Byl domluven společný postup v podobě workshopů a seminářů pro města, správce soustav VO a projektanty. Mimo jiné půjde o Kurz osvětlovací techniky XXX, setkání v Jirkově nazvané  „Úspora ve veřejném osvětlení je to jediné, co mě zajímá!“ za účasti MV, MPO, MŽP, SDP PČR, Podzimní setkání SRVO se záštitou MV, MŽP, MPO a na podzim připravované semináře SRVO v Čechách a na Moravě cílené na zástupce měst, kde se mimo obecné problematiky VO budeme věnovat právě evropským dotacím a potřebám měst v kontextu úspor (MŽP), kvality infrastruktury (MPO)a bezpečnosti (MD/MV).