Jednání o dotacích na půdě Evropské komise

07.08.2014 19:22

Dne 6.8.2014 se místopředseda Ing. Jiří Skála zúčastnil setkání v Bruselu na téma dotace pro veřejné osvětlení. Jednání byla reakce na dopis ze dne 12.6.2014, který SRVO zaslalo na MMR. Tématem bylo zpětné zařazení specifického cíle zaměřeného na energetické úspory v oblasti veřejného osvětlení a to v rámci investiční priority 4c. V krátkosti místopředseda zopakoval obsah zpracovaných materiálů, které byly přílohou dopisu (VO v ČR – program úspor elektrické energie, Analýza Absorpční kapacity v oblasti podpory VO).

Evropská komise (jak je známo) zamítla dotace pro VO z důvodu špatné zkušenosti na Slovensku. Proti dotacím do VO v ČR je zejména Tomáš Kuchtík (slovenský zástupce generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské komise), který má osobní zkušenosti se špatnými instalacemi na Slovensku.

Zástupce EK byl seznámen se zpracovanými metodickými materiály pro dotace do VO (zpracovalo SRVO a ČSO na základě dohody mezi MŽP a MPO). Změna jednání nastala v momentu, kdy místopředseda seznámil přítomné s výsledky Pracovní skupiny Osvětlení, bezpečnost, kriminalita (Analýza vlivu kvality veřejného osvětlení na počet dopravních nehod). Zároveň podtrhl podporu tohoto tématu zejména ze strany ředitelství Služby dopravní policie a ministerstva dopravy v souvislosti s plnění cílů stanovených v Národní strategii bezpečnosti silničního provozu. Téma podpory veřejného osvětlení ve vztahu na dopravní bezpečnost bylo směřováno na silnice v obci s významným dopravním provozem.

Ze strany EK bylo téma bezpečnosti ve spojení s kvalitním veřejným osvětlením hodnoceno velmi pozitivně a zároveň doporučeno jednání na téma dotace pro VO ve spojení s bezpečností na komunikacích se zástupcem MMR.