43. Jarní seminář SRVO 2013

21.02.2013 17:48

SPOLEČNOST PRO ROZVOJ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ zorgnaizovala 43. JARNÍ TECHNICKÝ SEMINÁŘ SRVO 2013 ve dnech 16. 5. – 17. 58. 2013 v Kácově. Součástí tohoto setkání byla pravidelná volební Valná hromada na které proběhly nové volby předsednictva SRVO.

 

Dopolední blok  - zahájení 10:00

10:00

Zahájení Odborného technického semináře SRVO jaro 2012

10:15–10:30

Ing. Miloslav Meloun

Společnost Kooperativa v.o.d. – představení

10:30-11:10

Ing. Jiří Studnička, TZÚS Praha s.p.

Změny v posuzování shody stavebních výrobků po 1.7.2013

11:10-11:30

Ing. Václav Losík, statik

Problematika navrhování osvětlovacích stožárů

11:30-12:00

PHILIPS, INDAL

Venkovní osvětlení

12:00-13:30

Přestávka na oběd

Odpolední blok - zahájení 13:30

13:30-14:00

Ing. Jiří Skála, SRVO, prac.skupina LED

Prac. skupina  - porovnání HPS a LED

14:00-14:20

Miroslav Tichý, Osvětlení Plzeň

Změna ČSN EN 510-1

14:20-14:45

Ing. Martin Škopek,

Energy Consulting Service

Energetické auditorství VO, podle vyhlášky 480/2012 Sb.

14:45-15:05

Michal Polanecký,

Služby Města Milevska

VO a jeho rekonstrukce v Milevsku

15:05-15:30

Ing. Jana Kotková, FCC Public:       

Slavnosti světla 2012: Videomaping Olomouc 

15:30-16:00

Přestávka na kávu

 

16:00 – 18:00

Valná hromada SRVO:

Schválení programu, Volba komisí

 

 

Zpráva o činnosti, hospodářská zpráva, zpráva RK

 

 

Volby předsedy, místopředsedy, členů předsednictva, RK

 

 

Změna sídla SRVO – změna Stanov

 

 

Diskuse

 

 

Usnesení z Valné hromady