Hospodářská komora ČR podporuje kvalitní osvětlení

25.05.2015 22:37

Téma „Vlivu kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost“ bylo předsedou Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení prezentováno i v rámci druhého setkání Dopravní sekce Hospodářské komory ČR v průběhu března 2015 v Praze. V rámci prezentace kladl předseda důraz nejen na nejednoznačnost legislativy v otázce dodržování závazných norem na průjezdních úsecích obce v noci ale především také na nárůst dopravní nehodovosti. Předseda Dopravní sekce Emanuel Šíp vyslovil na závěr prezentace podporu tomuto tématu.

Faktickou podporou ze strany Hospodářské komory ČR, odboru legislativy, práva a analýz,  byla možnost  vznesení připomínek k materiálu „94/15 Informace o vyhodnocení plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2014“, který je zařazen do programu jednání vlády ČR v  červnu 2015. Na základě zpracovaných připomínek bylo ministerstvem dopravy oznámeno, že připomínky jsou cenným podnětem pro zapracování do revidované Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP). S ohledem na skutečnost, že NSBSP je dokument schválený vládou ČR, dojde k zařazení tématu kvalitního osvětlení do NSBSP až v roce 2016.